Работни Етапи при Интериорно Проектиране

Цената за интериорно проектиране варира в диапазона 30-60лв за квадратен метър, като се взима под внимание чистата (светла) квадратура. Цената зависи от конкретния проект и за всеки обект тя е строго индивидуална. Същото се касае и за сроковете на изпълнение. Уточняване относно цените и срока на изпълнение се прави след предоставяне на нужната информация - архитектурни подложки, скици, размери, насоченост, изисквания и др.

По-долу са изброени стъпките, които следват процеса на интериорно проектиране:

1.Работна среща с възложителя на обекта за уточняване подробности около заданието и изготвяне на оферта за интериорно проектиране.

2.Заснемане реалните размери на съществуващите помещения, които ще се проектират.

3.Изготвяне на двуизмерен и триизмерен дигитален модел на жилището с реалните /съществуващи/ размери.

4.Изготвяне на примерни идейни разпределения в двуизмерен план и съгласуването им с възложителя по зони и функции, уточняване на евентуални корекции в електроинсталациите и ВиК, уточняване на подови настилки, декоративни мазилки, бои, тапети, други материали и специфични изисквания.

5.Изготвяне на триизмерен интериорен проект с фотореалистична визия и събеседване с възложителя за евентуални корекции и цветови комбинации, уточняване на мебелировката която ще се закупува и тази, която ще се изработва по поръчка.

6.Завършване на интериорния проект - цветни изображения, представени на цифров и хартиен носител; конструктивни чертежи на детайлите, които ще се изработват по поръчка; спецификация на материалите, чертежи на промените по ВиК и електроинсталации.

7.Координиране на фирмите-подизпълнители.

ПО ЖЕЛАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

8.Авторски надзор при изпълнението на обекта.

9.Цялостно реализиране на обекта от Студио ADI.

Show More